Hoe werkt het franchisemodel van Zusterindebuurt

Zusterindebuurt is een franchiseorganisatie voor ZZP’ers in de thuiszorg. Dit model is ontwikkeld door jarenlange ervaring in de thuiszorg en gericht op ZZP’ers voor leuker en beter betaald werken en borging van zelfstandigheid,

Je wordt eenvoudig franchisenemer van Zusterindebuurt door simpelweg vrijblijvend in te schrijven. Zusterindebuurt vraagt geen entree fee!

Ik ben ingeschreven wat gebeurt er dan?

Het belang van wijkzorg leveren is dat je tezamen met een team in jouw eigen werkomgeving zelfstandig cliënten verzorgd. Om die reden is het belangrijk alvast te kijken of jij ZZP’ers kent die gezamenlijk met jou een team kunnen vormen, waarbij ieder teamlid een franchisenemer van Zusterindebuurt wordt. Het Zusterindebuurt team zal ook samen met jou kijken of er in jouw werkomgeving al franchisenemers zijn ingeschreven om tezamen te onderzoeken of er gezamenlijk een team geformeerd kan worden.

Er zal een kennismakingsgesprek met het team volgen door medewerkers van Zusterindebuurt. De onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn:

  • Kennismaking met de franchiseformule Zusterindebuurt
  • Informatie over hoe je gezamenlijk of individueel cliënten verkrijgt.
  • Het proces van werken via Zusterindebuurt
  • De werking van de portalen
  • Uitleg verdienmodel

Wat kost Zusterindebuurt voor een franchisenemer?

ZusterindeBuurt wil af van de schimmigheid van de kosten die zelfstandig ondernemers moeten betalen of bovenop hun tarieven wordt gezet. Daarin kiest ZusterindeBuurt voor volledige transparantie naar al hun franchise ondernemers.

In de thuiszorg gaat het in feite om het organiseren van de juiste professionals bij een cliënt.

Voor het geheel van het organiseren van de franchiseorganisatie worden kosten gemaakt. Deze kosten bedragen 8% van het tarief wat de verzekeraar betaald. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

Kostenonderdeel % van tarief zorgverzekeraar
Personeel & Organisatie 3,0%
ICT infrastructuur 2,5%
Landelijke marketingcampagnes 1,5%
Winst franchisegever 1,0%
Totaal 8,0%

Zusterindebuurt vraagt geen entree-fee als franchisenemer Zusterindebuurt.

Deze kosten hoef jij niet apart te betalen. Zusterindebuurt factureert aan de verzekeraar 100% van het maximale tarief. Jij als franchisenemer factureert dan aan Zusterindebuurt 92% van dit tarief. De hoogte van de tarieven ontvang je per functie per cliënt per zorgovereenkomst.