KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT PORTAAL

 

GEEN GETEKENDE AKTES VAN CESSIE AANWEZIG IN PORTAAL BIJ CLIENTEN

Wij krijgen veel telefoontjes met de vraag wanneer er uitbetaald wordt. Echter veel declaraties zijn nog niet ingediend bij de zorgverzekeraar, omdat de getekende Akte van Cessie nog ontbreekt.

Dringende oproep aan jou om te controleren of je nog getekende aktes moet uploaden en dit onmiddellijk te doen. Na ontvangst zullen wij direct de declaraties indienen bij de zorgverzekeraar.

Bellen over betalingen heeft geen zin. Als er betaald is, staat dit in jouw portaal.

In het algemeen geldt dat zorgverzekeraars 4-6 weken na ontvangst declaratie uitbetalen.

LET OP BELANGRIJK NIEUWS VOOR CLIËNTEN DIE BIJ ZILVEREN KRUIS VERZEKERD ZIJN

Diverse cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis hebben een brief ontvangen van de verzekeraar met het verzoek om onder andere het zorgplan en gegevens van de zorgverleners te verstrekken. Wil je de cliënten erop attenderen dat de cliënten deze informatie NIET TE HOEVEN AANLEVEREN EN ZELFS IN HET KADER VAN PRIVACY WETGEVING NIET EENS MOGEN AANLEVEREN. Zie ook de mail die je op 11 juni hebt ontvangen.