De casus TSN: aanpak bewindvoerders, reactie Zusterindebuurt aan de Tweede Kamer

De twee bewindvoerders van TSN hebben de Tweede kamer geïnformeerd over hun aanpak en positie. Zij geven aan dat als TSN failliet gaat (impliciet bedoelen ze als er geen overheidsgeld bij krijgen) dat er dan niet langer sprake zal zijn van:

-       In stand houden van relatie cliënt – verzorgende (opmerking: verzorging valt binnen de aanspraak wijkverpleging; het gaat hier om ondersteuning in het kader van de WMO Hulp bij de Huishouding)

-       Goede arbeidsvoorwaarden en goed salaris

Daarnaast hebben de bewindvoerders aangegeven in hoger beroep te gaan tegen het besluit van de rechtbank dat de cao VVT ook bij TSN normaal moet worden toegepast.

 

In de discussie over Hulp bij de Huishouding wordt veel gesproken over de arbeidsvoorwaarden en het salarisniveau. Je zou kunnen zeggen dat dat een discussie uit de 19e eeuw is. Verlaag de salarissen en de kapitalistische winst groeit. In de 20e eeuw zijn overigens meerdere concepten bedacht om tot verlaging van bedrijfskosten te komen.

 

Daarom eerst even wat de kosten zijn? Het grootste deel wordt gevormd door de loonkosten op basis van de cao VVT. Binnen Hulp bij de Huishouding wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen HbH 1 (FWG 10) en HbH 2 (FWG 15) .

 

Hieronder staan de op basis van de hoogste periodiek per schaal: dit is vanuit een bruto-loon inclusief alle sociale lasten, vakantiegeld, vakantiedagen, eindejaarsuitkering en ik heb het landelijke gemiddelde ziekteverzuimpercentage genomen van 5,6%.

FWG 10                       FWG 15

uurloon                                               10,10                          12,65

bruto maand                                       1.581,60                     1.980,99

loonkosten maand                              2.321,81                     2.853,91

loonkosten uur                                               14,83                          18,22

opslag vakantiedagen                         2,02                            2,48

totale kostprijs per uur                       16,85                          20,71

Ziekteverzuim 5,6%                           0,94                            1,16

Loonkosten per uur                            17,79                          21,87

 

Opbrengsten WMO                              21,33                          23,80

 

Marge bedrijfskosten + winst               3.54                           1.93

(Een recent onderzoeksrapport van TSN, opgesteld door bureau Berenschot, geeft aan dat gemeenten

TSN gemiddeld betalen voor HbH1 € 21,33 en HbH2 € 23,80. )

 

TSN zegt op basis van deze hoogste salarisperiodieken een kostprijs te hebben van € 21,22 HbH1 en € 26,37 HbH2. Dit betekent een overheadopslag (nog zonder winstopslag) van 20%.

 

In de 21e eeuw kiezen bedrijven ervoor bedrijfskosten terug te brengen door de werkprocessen maximaal door ICT te ondersteunen. Dat leidt wel een forse krimp van administratief personeel, staf en management maar levert meer arbeid en inkomen op voor mensen die daadwerkelijk het werk uitvoeren.

 

Wij hebben zelf ook een berekening gemaakt wat nodig is om Hulp bij de Huishouding te organiseren. Hulp bij de Huishouding kent geen complexe planning: een overheadopslag van 8% (binnen duidelijke werkafspraken) is met een efficiënte inrichting voor Hulp bij de Huishouding reëel. Dat je daarbij kunt kijken naar een mix van ouder en jonger personeel, vaste en flexibele contracten en werken met doelgroepen maakt onderdeel van de toekomstige inrichting uit. Binnen deze overheadopslag is het tarief van de gemeente (bij normale toepassing van de cao VVT) mogelijk. De winstmarge is beperkt (de vraag is of de zorg daarvoor bedoeld is).

 

Ik denk dat het ook vanuit de politiek nodig is dat niet alleen wordt ingegaan op de discussie over tarieven (hoeveel kost een vliegreis nog?; terwijl deze sector door lagere vliegprijzen veel extra arbeid heeft opgeleverd) of arbeidsvoorwaarden (als hulp in deze sector wordt je toch moedeloos van een baas die voortdurend in de pers zegt dat je bij een netto-uurloon van € 10.10 teveel verdient). De politiek kan ook terugvragen waarom TSN de bedrijfsvoering niet gewoon aangepast. Probeer het eens met ondernemerschap en goed management.

 

Tot slot. Met de casus TSN is het daarbij goed om nog even in de herinnering te krijgen dat TSN destijds besloten heeft landelijk contracten weg te kopen bij hun concurrenten door scherp onder de prijzen te duiken, de markt te kopen en daarmee landelijk te kunnen domineren. Hierbij kun je vraagtekens stellen hoe met de belangen van 12.000 medewerkers en 40.000 cliënten is omgegaan.

 

De voorgestelde maatregelen door de bewindvoerders lijken dan ook niet van deze tijd.