De casus TSN. Ondernemerschap in de zorg: mythen en feiten

Een gezond bedrijf bestaat doordat de kosten lager zijn dan de opbrengsten. TSN geeft in een persverklaring aan dat het zes euro per gewerkt uur moet toeleggen. Wat zijn de kosten? Het grootste deel wordt gevormd door de loonkosten op basis van de cao VVT. Binnen Hulp bij de Huishouding wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen HbH 1 (FWG 10) en HbH 2 (FWG 15) .

Hieronder staan de totale loonkosten op basis van de hoogste periodiek per schaal:
Dit is vanuit een bruto-loon inclusief alle sociale lasten, vakantiegeld, vakantiedagen, eindejaarsuitkering en ik heb het landelijke gemiddelde ziekteverzuimpercentage genomen van 5,6%.

                                                                  FWG 10      FWG 15
                                                                   per. 4          per. 8
uurloon                                                         10,10          12,65
bruto maand                                          1.581,60     1.980,99

loonkosten maand                                 2.321,81    2.853,91
loonkosten uur                                             14,83         18,22
opslag vakantiedagen                                   2,02          2,48

totale kostprijs per uur                                16,85         20,71
Ziekteverzuim 5,6%                                       0,94           1,16

Loonkosten per uur                                    17,79        21,87

Een recent onderzoeksrapport van TSN, opgesteld door bureau Berenschot, geeft aan dat gemeenten TSN gemiddeld betalen voor HbH1 € 21,33 en HbH2 € 23,80. TSN zegt op basis van de hoogste salarisperiodieken een kostprijs te hebben van € 21,22 HbH1 en € 26,37 HbH2. Dit betekent een overheadopslag (nog zonder winstopslag) van 20%(!). In plaats van de kosten terug te brengen (voor € 10 vliegt Ryanair van Brussel naar Lissabon) wordt de gemeenten verweten met te lage tarieven te werken. Wij hebben zowel de directie van de ADG Dienstengroep (eigenaar van TSN) en de Ondernemingsraad van TSN een voorstel gedaan hoe je onder meer de overheadkosten kunt terugbrengen. Daar was geen interesse in.

Daarnaast wordt gesteld dat niemand in de thuiszorg (hier wordt overigens bedoeld Hulp bij de Huishouding) een vast contract kan krijgen. Het zou wenselijk zijn dat ondernemers in de zorg gewoon hun bedrijfsvoering op orde brengen (Ryanair is zeer winstgevend) en niet de overheid (Nederlandse belastingbetaler) op laten draaien voor hun gebrek aan ondernemerschap. TSN heeft er de afgelopen jaren bewust voor gekozen ‘markt te kopen’ waarbij de balans tussen kosten en opbrengsten op een onjuiste strategie is gebaseerd. Ook opmerkingen van de directeur dat mensen wanneer zij geen Hulp bij de Huishouding krijgen naar een verpleeghuis moeten geven geen pas en is natuurlijk niet juist. TSN geeft aan dat het een probleem van de hele sector is.

Binnen de tarieven van gemeenten is een gezond bedrijfsmodel haalbaar. Hulp bij de Huishouding kent geen complexe planning: een overheadopslag van 8% (binnen duidelijke werkafspraken) is met een efficiënte inrichting voor Hulp bij de Huishouding reëel. Dat je daarbij kunt kijken naar een mix van ouder en jonger personeel, vaste en flexibele contracten en werken met doelgroepen maakt onderdeel van de toekomstige inrichting uit.