Vertrouwenspersoon

Beste mensen,

Sinds oktober 2018 ben ik als vertrouwenspersoon verbonden aan Zuster in de buurt.

Ik ben uw aanspreekpunt wanneer u als zorgdrager, zorgaanbieder of medewerker met mij in vertrouwen wil praten over iets waar u zorg over heeft, of een klacht of melding die u wil indienen omdat u niet tevreden bent over de zorg, uw zorgaanbieder, collega of iets anders.

Voor wie ben ik er?
Als u hulp ontvangt via Zuster in de buurt, of als u een zorgaanbieder bent, of als u werkt voor of bij Zuster in de buurt.

Waarover kunt u mij benaderen?
Met klachten en meldingen over misstanden, integriteitskwesties of fraude…alles wat valt onder de wet Klokkenluider. Ik zal discreet met uw informatie omgaan. Maar ook klachten en meldingen die gaan over hoe er met u wordt omgegaan, u voelt zich geïntimideerd, u heeft last van agressie, pesten, mishandeling of discriminatie.

Ook dan kunt u contact met mij hierover opnemen. Ik kan naar uw ervaring luisteren en samen met u kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Uiteraard gebeurt alles in vertrouwen, u bepaalt wat er met uw informatie wordt gedaan.

Hoe werkt het precies?
U kunt mij mailen of bellen, dan kunnen we een afspraak maken.
Op een plek waar u zich veilig genoeg voelt om uw verhaal te doen. Dat hoeft niet bij u thuis of op het werk te zijn.
Ik kan naar u luisteren, u advies geven en u ondersteunen.

Waarom ben ik geen medewerker van Zuster in de buurt?
Ik ben een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Ik werk voor ongeveer 25 grote en middelgrote zorginstellingen in het hele land. Daarom kunt u mij echt in vertrouwen alles vertellen.

Waarom heeft Zuster in de buurt mij als vertrouwenspersoon aangesteld?
Zodat de zorg die Zuster in de buurt biedt, goed is afgestemd en blijft op de wensen van de zorgvrager. En mocht deze zorg niet conform de regels en wetten van de Zorgverzekeringswet worden uitgevoerd, men daarvan melding kan doen en dit kan worden aangepakt. En natuurlijk om te zorgen dat elke medewerker, zorgaanbieder, zich veilig voelt op het werk en daardoor de kwaliteit van werken en zorg goed is en blijft.

Bel of mail me gerust, daar ben ik voor!

Hartelijke groet,
Sonja Tettero, Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Klokkenluider/Integriteit

Sonja@vertrouwenszaken.nl
06-24676470

Neem contact op

Bel 085 89 00 720
Wij zijn op werkdagen van
9:00 tot 17:00 bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze
medewerkers via de live chat

U kunt ook een mail sturen naar info@zusterindebuurt.nl

Thuiszorginstelling

Ja, Zusterindebuurt is een thuiszorginstelling. Het grote verschil echter is dat iedere zuster een zelfstandig ondernemer is. Vaak hoog opgeleid en met betere zorg voor u. Zij werkt in een team met andere zelfstandige collega ondernemers met maar één doel: u de beste zorg leveren.