Uniek karakter van zorg

Zuster in de Buurt is een normale thuiszorginstelling met een bijzonder karakter.

Wanneer u zorg ontvangt van een reguliere thuiszorginstelling worden de medewerkers gestuurd vanuit een centrale organisatie waarbij teamleiders bepalen wat, wanneer en wie u krijgt. Vaak kent u de teamleider niet eens. De medewerkers aan bed zijn vaak prima. Echter de wisselingen van teams die doorgaans plaatsvinden, maakt dat u steeds weer andere medewerkers aan uw bed krijgt. Degene waaraan u inmiddels weer gehecht was, zorgen niet meer voor u. Zij werken inmiddels weer voor andere cliënten. Deze medewerkers zijn gebonden aan strakke planningen en een stopwatch, wat de zorg soms onpersoonlijk maakt.

Met Zuster in de Buurt willen wij de wijkzuster uit de jaren ’50-’60 weer naast uw bed brengen. Zelfstandige zusters die maar één doel hebben: u de professionele zorg te geven, waardoor u langer en plezieriger thuis kunt blijven wonen, met persoonlijke aandacht voor u. U bent een cliënt van Zuster in de Buurt en niet van een  zorginstelling, waarvan u de mensen die de zorg bepalen vaak niet eens kent. Bij Zuster in de Buurt bepaalt uw eigen zuster, in overleg met u wordt de zorg die u krijgt ingezet. Een Zuster in de Buurt is hoog opgeleid en heeft veel ervaring.